godło Rzeczypospolitej Poslkiej
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Modliński

Kancelaria Komornicza w Trzebnicy

ul. Obrońców Pokoju 39/2
55-100 Trzebnica

tel. 71 310 55 17, fax 71 722 79 82

email:
trzebnica.modlinski@komornik.pl

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest: 

- dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalnośœci;
- dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego;

Wzory wniosków

W celu ułatwienia Państwu poprawnego przygotowania wniosku egzekucyjnego przygotowaliœśmy gotowe do pobrania szablony wniosków najważniejszych rodzajów egzekucji.


Pobierz
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Organ egzekucyjny za wyjątkiem spraw o egzekucję œświadczeń alimentacyjnych oraz należnośœci Skarbu Państwa z urzędu nie przeprowadza dochodzenia, zarówno w celu ustalania składników majątkowych dłużnika, jak i ustalania danych osobowych dłużnika (NIP, PESEL, REGON, nr KRS, bądŸź aktualny adres zameldowania dłużnika) niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel powinien sam zwrócić się do odpowiednich organów administracji terenowej lub rządowej, powołując się na interes prawny jaki posiada w uzyskaniu danej informacji (dokumentują to odpisem tytułu wykonawczego) w celu ustalania składników majątkowych dłużnika. W przypadku gdy wierzyciel nie posiada wiedzy odnośœnie składników majątkowych bądźŸ innych niezbędnych danych osobowych może złożyć komornikowi wraz z wnioskiem egzekucyjnym wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika.

Copyright © 2015